Więzienia i więźniowie stalinowscy-przypadek Władysława Gałki00:01:20

zwiń opis video pokaż opis video
15 maja 2013 r., Wojewódzka Biblioteka Publiczna przy ul. Rajskiej w Krakowie

Instytut Pamięci Narodowe oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

zapraszają na spotkanie

„Więzienia i więźniowie stalinowscy
-- przypadek Władysława Gałki"

Goście: Maria Kamykowska, dr Wojciech Frazik

Prowadzenie: Roman Graczyk

Władysław Gałka należał do tego pokolenia, które drogo zapłaciło za swoją walkę o wolną Polskę. Z konspiracji antyniemieckiej przeszedł w 1945 r.
do konspiracji antykomunistycznej. Działacz Stronnictwa Narodowego, żołnierz NOW, pracownik krakowskiej Delegatury (zastępca Mieczysława Pszona), aresztowany w 1947, skazany na karę śmierci.
Jak wielu uczestników konspiracji antykomunistycznej trafił na wiele lat
do stalinowskiego więzienia i zaznał tam wszystkiego, czym „ludowa sprawiedliwość" traktowała „wrogów ludu": łamanie procedury karnej, tortury psychiczne i fizyczne, kara śmierci, oczekiwanie na egzekucję, potem --
po ułaskawieniu -- długie lata więziennej nędzy i izolacji.
Jak wielu narodowców pozostał obywatelem drugiej kategorii także
po wyjściu z więzienia. Dla tych ludzi Październik nie oznaczał ani pełnej rehabilitacji (zmniejszono mu jedynie wyrok do 12 lat), ani przywrócenia szans życiowych. Pozostawali byłymi więźniami politycznymi gorszego gatunku.
A mimo to Władysław Gałka przetrwał: jako polski patriota,
jako chrześcijanin, w końcu jako człowiek. Niezwykłym tego świadectwem są także jego listy z więziennej celi. Jak toczył swoją, często samotną walkę, o uratowanie „tego co najważniejsze"? Z jakich duchowych zasobów czerpał siły pozwalające przetrwać? Jakie znaczenie miała postawa jego bliskich po drugiej stronie więziennego muru? O tym chcemy rozmawiać 15 maja w Bibliotece przy Rajskiej.

Film znajduje się w katalogu: Zapowiedzi


więcej

Komentarze