Zhakowali sygnalizację świetlną i zmienili ją w światła dyskotekowe00:03:39

Komentarze