Predator 2018 - Recenzja [Kino Masakra]00:05:56

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: Kino_recenzje
Zapraszam na recenzje najnowszej odsłony filmu the Predator.

FB - https://www.facebook.com/kinomasakra/
Strona Internetowa - http://www.kino-recenzje.pl/

Video materiał zródłowy - https://www.youtube.com/watch?v=QW4jFssbksA
https://www.youtube.com/watch?v=WaG1KZqrLvM
https://www.youtube.com/watch?v=K9AT3tQGbIk

Sciezka dzwiękowa do filmu - https://www.youtube.com/audiolibrary/music

Przy tworzeniu tego filmu powołuje sie na Artykuł 19
Artykuł 19
1. Każdy człowiek ma prawo do posiadania bez przeszkód własnych poglądów.
2. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania opinii; prawo to obejmuje swobodę
poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów, bez względu na
granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w postaci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny
sposób według własnego wyboru.
3. Realizacja praw przewidzianych w ustępie 2 niniejszego artykułu pociąga za sobą specjalne
obowiązki i specjalną odpowiedzialność. Może ona w konsekwencji podlegać pewnym
ograniczeniom, które powinny być jednak wyraźnie przewidziane przez ustawę i które są niezbędne
w celu:
a) poszanowania praw i dobrego imienia innych;
b) ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego albo zdrowia lub moralności
publicznej.

Film znajduje się w katalogu: kino-masakra.Recenzje Nowości Kinowych


Komentarze