grazie GIGI BUFFON #Numero1 | AsineD | ti senti realizzato ? | Italia 1997-201700:05:02

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: asined
GIGI BUFFON - #Numero1 !
Chciałabym Ci ogromnie podziękować za te wszystkie lata w reprezentacji Italii.
Jesteś najlepszym bramkarzem na świecie !
PS Przepraszam za jakość nagrania podczas "Ti senti realizzato?/Don't stop me now". Niechcący muzyka nie idzie w parze z wizją.

I would like to thank you very much for all those years in Italy.
You are the best goalkeeper in the world!
PS Sorry for the quality of the recording at "Ti senti realizzato? / Do not stop me now". Unintended music does not go hand in hand with the vision.

"TI SENTI REALIZZATO ? "

20 lat w reprezentacji
od początku moich narodzin.
Miałam tylko 9 lat, a pamiętam dokładnie lipiec 2006.
Przecież każdy człowiekiem na świecie wie,
kim jest Gigi Buffon.
kim jest Gigi Buffon.
Jesteś dowodem, że marzenia się spełniają.

Osiągnąłeś wiele w swoim życiu.
Czy czujesz się spełniony ?
Cały czas wierzyłeś w swoje marzenia,
a one się spełniły.
Jesteś, jesteś, jesteś, jesteś szczęśliwy ?

Idealny sportowiec, z którego trzeba wziąć przykład.
Dajesz poczucie humoru.
Jesteś najlepszym przyjacielem, który nigdy nie odchodzi.
O kim mówimy ?

Gianluigi Buffon,
jesteś wojownikiem, który nigdy się nie poddaje.
Gianluigi Buffon,
jesteś najlepszym bramkarzem na świecie,
lepszych od Ciebie już nie będzie.
Gianluigi Buffon,
świat nigdy o Tobie nie zapomni.
Gianluigi Buffon,
stworzyłeś cudowną historię,
którą do końca życia będę pamiętała.

* Copyright by AsineD

20 years in the team
from the beginning of my birth.
I was only 9 years old, and I remember July 2006.
After all, every man in the world knows,
Who is Gigi Buffon?
Who is Gigi Buffon?
You are proof that dreams come true.

You've done a lot in your life.
Do you feel fulfilled?
You've always believed in your dreams,
and they have come true.
You are, you are, are you happy?

Ideal athlete from which you have to enter an example.
You give a sense of humor.
You are a the best friend who never goes away.
Who are we talking about?

Gianluigi Buffon,
You are a warrior who never gives up.
Gianluigi Buffon,
you are the best goalkeeper in the world,
Better than you are not be.
Gianluigi Buffon,
The world will never forget you.
Gianluigi Buffon,
You created a wonderful story,
I will remember for the rest of my life.

* Copyright by AsineD

___________________

"NUMERO 1"

___________________________

Ty zawsze podnosiłeś morale.
Najlepszy kapitan.
Dzięki Tobie jesteśmy zjednoczeni.
Wszyscy Cię szanują nie tylko za to, że jesteś bramkarzem.

Lecz nie ujrzę Cię już we włoskiej bramce.
Już nie usłyszę hymnu śpiewanego przez Ciebie.
Łzy same spływają po policzkach,
ale pamięć o Tobie nigdy nie przeminie.

Numero 1,
jesteś Ty, Gigi !
Jesteś legendą,
o której nigdy nie zapomnimy.

Numero 1,
Numero 1 !
Jesteś wzorem do naśladowania.
Zawsze będziesz moim idolem.
GIGI BUFFON !

Nadszedł ten smutny dzień.
Bez Ciebie nie będzie już tak samo.
Pan, który głosno śpiewa hymn,
bo dumny jest, że jest Włochem.

Wspaniały człowiek,
który zawsze będzie w naszych sercach.
Dziękuję Gigi za te wszystkie lata,
w którym mogłam Ci kibicować.

Numero 1,
jesteś Ty, Gigi !
Jesteś legendą,
o której nigdy nie zapomnimy.

Numero 1,
Numero 1 !
Jesteś wzorem do naśladowania.
Zawsze będziesz moim idolem.
GIGI BUFFON !

You always raised morale.
Best captain.
Thanks to you we are united.
Everyone respects you not only for being a goalkeeper.

But I will not see you in the Italian .
I will not hear the hymn singing by you.
Tears run down their cheeks,
but memory about you will never pass away.

Numero 1,
You, Gigi!
You are a legend,
which we will never forget.

Numero 1,
Numero 1!
You are a role model.
You will always be my idol.
GIGI BUFFON!

This sad day has come.
Without you it will not be the same.
The man who sings the hymn,
he is proud to be Italian.

Wonderful man,
which will always be in our hearts.
Thank you Gigi for all those years,
in which I could support you.

Numero 1,
You, Gigi!
You are a legend,
which we will never forget.

Numero 1,
Numero 1!
You are a role model.
You will always be my idol.
GIGI BUFFON!

* Copyright by AsineD* Copyright by AsineD

✔️ Subscribe on YouTube - AsineD

Film znajduje się w katalogu: AsineD - wszystkie filmy


Komentarze