Mad Max taranuje Golfa c. d. - także prokuratura widzi tylko wykroczenie #315 Wasze Filmy00:11:02

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: STOPCHAM
Mad Max taranuje Golfa, a sąd widzi tylko wykroczenie za 400 zł,
po publikacji nagrania i interwencji mediów ... utrata prawa jazdy i 4 tys. grzywny oraz skierowanie sprawy do prokuratury

W sierpniu informacja z prokuratury :
Mad Max taranuje Golfa, a prokuratura widzi tylko wykroczenie


W dniu 27.06.2019 roku prokurator D. C. z Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Psie Pole wystosował postanowienie o umorzeniu dochodzenia z powodu:
braku ustawowych znamion czynu zabronionego albowiem czyn ten wyczerpuje znamiona wykroczenia z art. 86 par 1 kw.

W uzasadnieniu prokurator stwierdza iż:
1. trudno w kontekście zebranego dotychczas materiału dowodowego, w szczególności zeznań świadków, dopatrzeć się w zachowaniu tego ostatniego (przyp. sprawcy) znamion czynu z art. 288 par.1 kk i art. 234 kk.
*** tzn. pan prokurator uważa że samochód pokrzywdzonego nie został zniszczony umyślnie, podobnie uważa iż pokrzywdzony nie został przed Policją wcale fałszywie pomówiony.

2. sprawca został wcześniej uznany w tej samej sprawie za winnego popełnienia wykroczenia z art. 86 par.1 kw. Dlatego też w chwili obecnej brak jest podstaw do uznania, iż opisanym wyżej zachowaniem dopuścił się przestępstwa z art. 174 par.1 kk, o co wnosił zawiadamiający
*** tzn. pan prokurator uważa że skoro sprawca został ukarany za wykroczenie spowodowania kolizji, to za przestępstwo odpowiadać nie musi - wbrew jasnemu postanowieniu art. 10 Kodeksu Wykroczeń.

3. brak jest przesłanek do stwierdzenia, że (SPRAWCA ) w skutek zachowania z dnia 17.02.2018r. wyczerpał znamiona czynu z art. 160 par.1 kk
*** pan prokurator uważa że pokrzywdzony nie został narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

Czy prokurator pogwałcił Art. 10 Kodeksu Wykroczeń?

Art. 10. § 1. Jeżeli czyn będący wykroczeniem wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa, orzeka się za przestępstwo i za wykroczenie, z tym że jeżeli orzeczono za przestępstwo i za wykroczenie karę lub środek karny tego samego rodzaju, wykonuje się surowszą karę lub środek karny. W razie uprzedniego wykonania łagodniejszej kary lub środka karnego zalicza się je na poczet surowszych.

Nagranie z listopada 2018 - https://www.youtube.com/watch?v7UzmA2bLkBk

Facebook https://www.facebook.com/stop.cham.team/
Instragram https://www.instagram.com/stopcham/
Twitter https://twitter.com/Stop_Cham

Film znajduje się w katalogu: Od widzów - chamstwo na drodze cz. 2


Komentarze