CZAJKA TO ZWYCZAJNA KIEŁBASA WYBORCZA. POPIS - Popiera i wdraża zatruwanie środowiska.00:21:23

Komentarze