Shotcut - Przejście 6 - Glitch (usterka) / Transition 6 - Glitch00:06:40

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: MarekWolanYT
Subskrybuj ten kanał: https://www.youtube.com/channel/UCU0N1KEL8yx4_Pe49U_1lpA?sub_confirmation1 #MarekWolanYT #shotcut #glitch #transition

[POL]
Pokazuję jak zrobić podstawowy efekt Glitch w Shotcut, nie jest to proste lecz warte włożonej pracy.
Musimy mieć stworzone 4 ścieżki video, kolejno dla kolorów RGB (red-green-blue).

1. Dodajemy efekt dźwiękowy w miejscu robienia Glitcha, ja swój efekt przyśpieszam aby był krótszy.
2. Przycinamy clipy w miejscu zaczynania się dźwięku i jego końca, bez tego wyciszenia (10 klatek dla każdego klipu wystarczy).
3. Najlepiej podzielić klipy po równo, by można było łatwo kopiowaś filtry.
4. Kopiujemy fragmenty na powyższe 3 ścieżki, ponieważ robimy RGB, dlatego trzy.
5. Do każdego clipu dodajemy wszystkie filtry w kolejności do pierwszego klipu:

- hue/lightness/saturation - ustawiamy dla uzyskania takiego efektu, dla każdego kolory inny (0/150/0)
- chroma key - simple - kolor biały i 50%
- color grading - tylko highlights (gain) dal danego koloru, jasność na maksa
- opacity - 50% (weryfikujemy po zakończeniu robienia przejścia, u mnie okazało się że 60% jest optymalne)
- size and position - ustawiamy dla każdego filmu osobno keyframes

6. Teraz je ustawiamy aby na jednym kolorze otrzymać widok konturów koloru.
7. Rotate and scale dla każdego sampla robimy inne keyframes co klatkę.
8. Dla każdego koloru/klipu robimy tak samo, ustawiamy kolor, filtr hue, size and position.
9. Dodajemy do głównej ścieżki rotate and scale (od 100% do 180% i w drugim klipie od 180% do 100%) aby przy środku przejścia było powiększenie.
10. Kopiujemy to do wszystkich powyższych ścieżek z tego samego klipu
11.Końcowym etapem jest dodanie levels dla oryginalnego filmu, podobnie jak w spalonym filmie (sprawdź poprzedni film). Z tą różnicą, że nie dodajemyt przjścia.
12. Ostatnim krokiem jest sprawdzenie i wyregulowanie opacity wraz z size and position dla każdego koloru.

W taki sposób mamy zrobione przejście z glitchem. Wszystko zależy od tego ile pracy włożycie w wykonanie tego przejścia.
Czekam na linki do waszych filmów pod moimi poradnikami. Powodzenia.
__________________________________________________

[ENG]
I show how to do the basic Glitch effect in Shotcut, its not easy but its worth it.
We must have created 4 video tracks, successively for RGB (red-green-blue) colors.

1. We add the sound effect at the Glitch site, I speed up my effect to make it shorter.
2. Cut the clips in the place where the sound starts and its end, without this mute (10 frames for each clip is enough) .
3. It is best to divide the clips equally so that you can easily copy the filters.
4. We copy the fragments into the above three track, because we do RGB, thats why three.
5. Add all filters to first clip:

- hue / lightness / saturation - set for this effect, for each color different (0/150/0)
- chroma key - simple - white and 50% color
- color grading - only highlights (gain) given a given color, brightness to max
- opacity - 50% (we verify after completing the transition, in my case it turned out that 60% is optimal)
- size and position - we set keyframes for each movie separately

6. Now set them to get a color outline view in one color..
7. Rotate and scale for each sample we do different keyframes every frame.
8. We do the same for each color/clip, set the color, hue filter, size and position
9. We add to the main path rotate and scale (from 100% to 180% and in the second clip from 180% to 100%) so that the middle of the transition was enlarged.
10. Copy this to all of the above tracks from the same clip
11. The final stage is adding levels to the original movie, just like in the burned movie (check the previous movie). The only difference is that I will not add a transition.
12. The last step is to check and adjust the opacity together with size and position for each color.

In this way we have a transition with glitches. It all depends on how much work you put into making this transition.
I am waiting for links to your films under my tutorials. Good luck.
_______________________________________________

Link to download sound effect: https://drive.google.com/open?id1tq4phkm2qTh4sUT-mAgstAoym6sRWOdU
________________________________________________

Jeśli spodobał ci się film pozostaw łapkę w górę, kliknij subskrybuj i pozostaw w komentarzu informację co chciałbyś zobaczyć w kolejnym filmie!

Zapraszam również do odwiedzenia i obserwacji mnie na Instagramie: https://www.instagram.com/marekwolanyt/

Zapraszam do oglądania i komentarzy. Pozdrawiam,
Marek W.

Sprzęt w użyciu:
Kamera do zdań specjalnych - Redleaf SJ5000+,
Kamera do wszystkiego - Incontechs IT 4K,
Smartphone do audio i zdjęć - Samsung J5 2016.
Gimbal bo warto go mieć - Zhiyun SMOOTH-Q

W filmie użyto podkładu muzycznego na licencji Creativ Commons. Muzyka:
Toe Jam - Diamond Ortiz
https://www.youtube.com/audiolibrary/music

Film znajduje się w katalogu: Shotcut do edycji


więcej

Komentarze