Odbiór DAFa po servisie. Odwiedzam Szarpusia i WB :D Monolog BARTASS-a cz. 18500:16:11

Komentarze