SAY SO 5in1 | Po polsku | Polska wersja | Italiano, Deutsch, Espanol | Doja Cat, AsineD00:03:30

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: asined
#SAYso #DojaCat #languagecover #AsineD

Zapraszam do wysłuchania piosenki Say So w 5 różnych językach. W tłumaczenia nałożyłam lekkie poprawki, zmieniając odrobinę tekst. Niektóre zdania byłyby za długie w stosunku do melodii. Tłumaczenie nie jest dosłowne, bo zawierałoby błędy stylistyczne. Sens tłumaczeń pozostaje niezmieniony !

Który język brzmi lepiej ? Napisz w komentarzu :)

Listen to the song Say So in 5 different languages. Ive made some slight corrections to the translation, changing the text a little bit. Some sentences would be too long in relation to the melody. The translation is not literal, because it would contain stylistic errors. The meaning of the translations remains unchanged!

Which language sounds better ? Write your comment :)

_____________________________________

Subscribe on YouTube - AsineD
E-MAIL: asined@wp.pl

Facebook | www.fb.com/AsineD.Official
Instagram | @asined.official
Blog - Official site | www.asined-official.blogspot.com
Facebook grupa | AsineD group

_____________________________________
Copyright © by AsineD
2020

Music: YT

Komentarze