Anty-Dekalog Anty-Chrysta (Alicja Lenczewska)00:16:01

zwiń opis video pokaż opis video
Na świecie obecny i aktywny jest tak zwany antychryst, który - jak sama jego nazwa wskazuje - małpuje Boga, robiąc wszystko na przekór. Skoro Chrystus dał swoim dzieciom Dekalog, antychryst daje swoim adeptom antydekalog, który po prostu jest zaprzeczeniem wszystkich punktów Bożego Dekalogu. Ten antydekalog jest niestety przyjmowany przez coraz większą część naszego społeczeństwa, dlatego trzeba być czujnym i rozpoznawać go nawet tam, gdzie byśmy się go najmniej spodziewali.
Przydatne w rozumieniu tego zjawiska będą objawienia otrzymane przez polską mistyczkę Alicję Lenczewską zmarłą w roku 2012 serdecznie polecam przeczytanie jej dwóch dzienników duchowych opublikowanych pt. Świadectwo i Słowo pouczenia.
Oto dwa zapiski z 2002 roku:
23 maja 2002 r.
Celem działanie sług szatana w świecie jest zwiedzenie jak największej liczby dusz i wtrącenie ich do czeluści złego.
Działania ich obejmują wszystkie dziedziny życia ludzkiego od narodzin do ostatnich chwil na tym świecie. Obejmują wszystko, co stworzył Bóg, aby zniszczyć, zniekształcić i rzucić pod nogi Lucyfera żądnego władzy i zemsty na Bogu i Jego stworzeniach.
Zatem trzeba odsłaniać wybranym dzieciom Moim, główne aspekty i przejawy działania złego.
Święty Paweł powiedział, ze główna walka od stworzenia świata toczy się na poziomie pierwiastków duchowych (zob. Ef 6, 12). Działanie zewnętrzne zła służy zwycięstwu nad duszami ludzkimi, które otrzymały życie wieczne i przeznaczone są do życia w Bogu. Życie na ziemi jest przygotowaniem do życia wiecznego, a jednocześnie wolnym wyborem, jakości tego życia w zjednoczeniu z Bogiem albo szatanem.
Ja posługuję się Miłością i Prawdą, bo nimi jestem i prowadzę ku jedności. Mój wróg posługuje się nienawiścią i kłamstwem, które są istotą jego jestestwa i powadzi ku rozbiciu.
Trzeba, zatem przyodziać pełną zbroję duchową, o której mówi św. Paweł (Ef. 6 10-18) i odrzuć wszystko, co ma choćby pozór zła.
Dziedziny życia, które szczególnie są atakowane, to serce, umysł i ciało.
Serce przez pychę, próżność, zawziętość, lęk, odrzucenie duchowości, wulgarność, egoizm.
Umysł - przez głupotę, powierzchowność, ułudę, kłamstwo, nieufność, ciemnotę.
Ciało - przez uznanie go za najwyższą wartość. Ciało kobiety przez jego komercjalizacją i uznanie go za źródło uciech.
Działania szatańskie obejmują:
Kulturę sztukę (muzyka, plastyka, literatura), modę, zainteresowania, styl życia,
hierarchią wartości (kult materii).
Religię w jej miejsce wprowadza się religie pogańskie z kultem szatana docelowo, a pośrednio sekty, zabobony, okultyzm, magię itp. satanizm, jako kult tzw. dobrego boga, którym jest Lucyfer.
Stosunki społeczne kontrola i zniewolenie ludzi, globalizm, manipulacja
świadomością, powszechna nędza, elita władzy i bogactwa, grabież
Ubóstwienie człowieka - jego możliwości, decydowanie o życiu (stwarzanie i
uśmiercanie), o dobru i złu. Lecz także odczłowieczenie człowieka przez odarcie go z godności dziecka Bożego przez poniżanie, upodlanie, gloryfikację zwierząt, manipulowanie i sadyzm.
Celem jest tzw. nowy świat - nowa era - według zasad będących odwrotnością prawa naturalnego i Bożego z rządem światowym totalitarnym opartym o możliwości współczesnej techniki. Tzw. nowy porządek tworzony przez kościół szatana.
Owoce są widoczne nawet dla mało myślących ludzi, choć prowadzone jest systematyczne obniżanie wrażliwości, znieczulanie i pogłębianie poczucia bezsilności, by przyzwyczaić do perwersji, zła, okrucieństwa i uznać to wszystko za normalność lub nawet symptomy postępu cywilizacyjnego.
To jest totalne ogłupianie ludzi i pchanie ich w paszczę szatana, a nawet powodowanie, że sami tam zdążają.
Wy, wierne dzieci Moje powołane jesteście, aby wraz ze Mną i Maryją przez swoje zawierzenie i heroiczną ofiarność zwyciężać, by uczestniczyć w odnowieniu oblicza ziemi i tryumfie Moim w duszach ludzkich.


8 czerwca 2002 r.
Niepokalane Serce Mojej Matki zwycięży. Ona jest Matką Kościoła, który zawsze jest święty niezależnie od grzechów i zdrady wielu dzieci Kościoła. Świętością Kościoła Ja jestem, Moi Apostołowie, oddani słudzy Moi, którzy w ofierze męczeństwa są fundamentem i murem, i sklepieniem Świątyni Mojej. W niej jestem żywy i prawdziwy i w niej przez sługi Moje karmię dzieci Moje, przywracam życie i prowadzę do Domu Ojca.
Cierpi Mój Kościół, jak Ja cierpiałem, poraniony jest i krwawi, jak Ja poraniony byłem i jak drogę na Golgotę znaczyłem Krwią Moją. I opluwany jest i bezczeszczony, jak oplute i sponiewierane było Ciało Moje. Słania się i upada, jak Ja pod brzemieniem krzyża, bo też niesie krzyż dzieci Moich poprzez lata i epoki. I podnosi się, i idzie ku zmartwychwstaniu przez golgotę i ukrzyżowanie jakże wielu świętych. Ale bramy piekielne go nie przemogą (Mt 16, 18), bo mądrość i moc Ducha Bożego go prowadzi sercem i umysłem namiestnika Mojego na ziemi i wiernych jego współpracowników.
#Dekalog

Film znajduje się w katalogu: Dekalog


Komentarze