Joanna Opozda o konflikcie z Julią Wieniawą. Szczere i mocne słowa!00:02:31

Komentarze