Morawiecki: Partia Pana Budki to partia, która nie troszczyła się o słabszych00:01:24

Komentarze