Terlecki o symbolach protestu kobiet: Do złudzenia przypominają symbole Hitlerjugend i SS00:02:46

Komentarze