Czy ty ciągle niesiesz swoje myśli? Przypowieść o buddyjskich mnichach i kobiecie.00:07:43

Komentarze