Ursus C 360 awaria , publiczność i przymusowy postój00:18:04

Komentarze