Terlecki: Zawsze się można trochę powygłupiać. Awantura w Sejmie w trakcie głosowania projektu00:01:59

Komentarze