Niemcy postulują utworzenie europejskich sił zbrojnych. Spotkanie w Kranju, 2-3 IX 2021 | GDA #9700:13:15

Komentarze