Ceny nieruchomości zawsze rosną?00:16:29

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: fxmagcda
Czy ceny nieruchomości zawsze rosną?
Kod rabatowy -20%: MIT
Link do sklepu: http://fxmag.pl/sklep
Dołącz do Akademii Inwestora https://www.fxmag.pl/akademia
Prenumeruj Magazyn Inwestor https://www.fxmag.pl/prenumerata
Dołącz do naszej grupy na FB: https://www.fxmag.pl/pod-korek

Daj znać czy według twojej oceny to finansowy mit czy finansowa prawda!

Serie edukacyjną prowadzi Maciej Kietliński, licencjonowany makler papierów wartościowych
#finansowemity #teoriespiskowe #finanse

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: Ustawa, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Powyższa treść nie jest również stanowiskiem Domu Maklerskiego Noble Securities SA. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy materiału lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego materiału ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego materiału lub zawartych w nim informacji. Inwestowanie w papiery wartościowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym materiale na własne ryzyko i odpowiedzialność
więcej

Komentarze