Jak wykorzystać średnie kroczące w handlu na rynku Forex? | #11 Wskaźniki Analizy Technicznej00:11:05

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: fxmagcda
Dołącz do Akademii Inwestora https://www.fxmag.pl/akademia
Prenumeruj Magazyn Inwestor https://www.fxmag.pl/prenumerata
Dołącz do naszej grupy na FB: https://www.fxmag.pl/pod-korek
#metatrader #at #forex

W odcinku 11. serii Wskaźniki Analizy Technicznej Piotr Kowalczyk porusza temat średnich kroczących.

Podstawowym wskaźnikiem Analizy Technicznej jest Prosta Średnia Krocząca (Simple Moving Average - SMA). )parta jest ona na średniej arytmetycznej cen z wcześniej określonego okresu cenowego. SMA może generować sygnały transakcyjne bardzo dobrej jakości, niestety wymaga to wiele czasu by znaleźć odpowiednie ustawienie dla konkretnego instrumentu. Średnich kroczących używa się najczęściej do określania panującego trendu na danym instrumencie finansowym. Średnią krocząca ze względu na ogromne możliwości modyfikacji( średnia arytmetyczna, średnia wykładnicza, średnia ważona/ SMA, EMA, DMA) można stosować zarówno do określania trendu, jak również do bezpośredniego generowania sygnałów.

Z materiału dowiesz się:
- Jak stosować średnie kroczące, aby znaleźć dobre sygnały
- Z jakimi innymi wskaźnikami najlepiej stosować średnie kroczące
- Jak interpretować sygnały generowane przez średnie kroczące

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), jak również nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Nie stanowi również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej. Opinie wyrażone w niniejszym materiał dotyczące spółki oraz instrumentów finansowych nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.

Komentarze