Przykładem elektrody halogenosrebrowej jest elektroda bromosrebrowa. ZADANIE 21 CKE 2022 MARZEC.00:03:39

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: DoTablicyCHEMIA
Zadanie 21. (02)
Przykładem elektrody halogenosrebrowej jest elektroda bromosrebrowa, której działanie
opisano równaniem:
AgBr (s) + e Ag (s) + Br^(-) (aq)
Potencjał tej elektrody zależy od stężenia jonów bromkowych i w temperaturze 298 K wyraża
się równaniem:
EAg/AgBr E0Ag/AgBr 0,059logcBr
Standardowy potencjał tej elektrody E0Ag/AgBr 0,071 V.
W temperaturze 298 K potencjał elektrody bromosrebrowej zanurzonej w wodnym roztworze
bromku srebra pozostającym w równowadze z osadem tej soli był równy EAg/AgBr 0,431 V.
Oblicz wartość iloczynu rozpuszczalności bromku srebra Ks [AgBr] w temperaturze
298 K.
--ZASUBUJCIE KANAŁ naPatencie---
Channel link:
https://www.youtube.com/channel/UCkQ8kfMNDKg87wksMCBKBug
Music:
https://www.youtube.com/watch?vb6Q15AmG5LM

CDA:
https://www.cda.pl/doTablicy/vfilm
Brainly:
https://brainly.pl/profil/jkraweznik-7908
więcej

Komentarze