Równanie kinetyczne reakcji opisanej równaniem: 2NO (g) + O2 (g) 2NO2 (g) SZYBKOŚĆ REAKCJI. ZADANIE 15 CKE 2022 MARZEC. do tablicy. 00:03:32

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: DoTablicyCHEMIA
Zadanie 15.
Równanie kinetyczne reakcji opisanej równaniem:
2NO (g) + O2 (g) 2NO2 (g)
ma postać:
v k c NO2 c O2
Szybkość reakcji chemicznej v, wyrażona w jednostce: mol dm3 s1, zależy od stężeń molowych substratów reakcji oraz od stałej szybkości reakcji k współczynnika charakterystycznego dla danej reakcji. Stała szybkości reakcji zależy od temperatury, a nie zależy od stężenia substratów.
Zadanie 15.1. (01)
Napisz jednostkę stałej szybkości reakcji k w równaniu kinetycznym opisanej reakcji.
Zadanie 15.2. (02)
W zamkniętym reaktorze o pojemności 2 dm3 zmieszano 6 moli tlenku azotu(II) i 4 mole tlenu. Podczas reakcji utrzymywano stałą temperaturę T.
Oblicz, ile razy zmaleje szybkość opisanej reakcji w stosunku do szybkości
początkowej, w momencie, w którym stężenie tlenu zmniejszy się o 1 mol dm3.
--ZASUBUJCIE KANAŁ naPatencie---
Channel link:
https://www.youtube.com/channel/UCkQ8kfMNDKg87wksMCBKBug
Music:
https://www.youtube.com/watch?vb6Q15AmG5LM

CDA:
https://www.cda.pl/doTablicy/vfilm
Brainly:
https://brainly.pl/profil/jkraweznik-7908
więcej

Komentarze