Poniżej przedstawiono informacje o efektach energetycznych reakcji przeprowadzonych w dwóch odrębnych układach I i II. ZADANIE 5 CKE 2015 (PRZYKŁADOW00:01:37

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: DoTablicyCHEMIA
Zadanie 5. (01)
Poniżej przedstawiono informacje o efektach energetycznych reakcji przeprowadzonych
w dwóch odrębnych układach I i II.
I
2H2O (c) + O2 (g) 2H2O2 (c)
H 1 o 196 kJ
II 3H2 (g) + N2 (g) 2NH3 (g)
H 2 o 92 kJ
Uzupełnij poniższe zdania, podkreślając właściwe określenie w każdym nawiasie.
Reakcja zachodząca w układzie I (wymaga / nie wymaga) dostarczenia energii, ponieważ jest
procesem (egzoenergetycznym / endoenergetycznym).
Ogrzanie w warunkach izobarycznych układu II, który osiągnął stan równowagi, spowoduje
(wzrost / spadek) wydajności otrzymywania amoniaku.
więcej

Komentarze