Podczas syntezy amoniaku w T670 K równowaga reakcji: N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g). ZADANIE 42 CKE 2005 STYCZEN RÓWNOWAGA00:03:38

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: DoTablicyCHEMIA
Zadanie 42. (3 pkt)
Podczas syntezy amoniaku w T670 K równowaga reakcji:
N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g)
ustaliła się przy stężeniach: [N2] 4 moldm-3, [H2] 0,2 moldm-3, [NH3] 0,08 moldm-3.
Zapisz wyrażenie na stałą równowagi tej reakcji, a następnie oblicz stałą równowagi
oraz stężenie początkowe azotu.
Wyrażenie na stałą równowagi reakcji
więcej

Komentarze