Oblicz pH wodnego roztworu octanu sodu o stężeniu 0,05. ZADANIE 29 CKE 2018 CZERWIEC hydroliza00:16:54

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: doTablicy
Zadanie 29. (02)
Jon CH3COO występujący w wodnym roztworze octanu sodu jest niezbyt mocną zasadą Brønsteda, która reaguje z cząsteczką wody zgodnie z równaniem:
CH3COO- + H2O CH3COOH + OH-
Równowagę tej reakcji opisuje stała dysocjacji zasadowej K b, wyrażona następującym równaniem:...
Iloczyn stałej dysocjacji kwasowej Ka kwasu CH3COOH i stałej dysocjacji zasadowej Kb sprzężonej z nim zasady CH3COO- jest równy iloczynowi jonowemu wody: Ka·Kb Kw.
W temperaturze 25 oC iloczyn jonowy wody jest równy Kw 1,0 10 -14 .
Oblicz pH wodnego roztworu octanu sodu o stężeniu 0,05 mol dm3 w temperaturze 25 oC. Przyjmij, że reakcji z wodą ulega mniej niż 5% anionów octanowych.

Komentarze