Przeprowadzono doświadczenie, w którym do czterech ponumerowanych zlewek ZADANIE 12 CKE 2018 CZERWIEC pH MIESZANIE ROZTWORÓW00:20:11

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: DoTablicyCHEMIA
Przeprowadzono doświadczenie, w którym do czterech ponumerowanych zlewek IIV zawierających po 100 cm 3 wodnego roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,1 mol dm3 dodano wodne roztwory różnych substancji i wodę destylowaną zgodnie z poniższym rysunkiem....

Uzupełnij poniższą tabelę podaj wartość pH wodnego roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,1 mol · dm 3 oraz wpisz numery zlewek, w których pH otrzymanego roztworu było niższe albo było wyższe od pH roztworu wyjściowego, albo nie uległo zmianie w czasie doświadczenia....
więcej

Komentarze