Masz do dyspozycji wodne roztwory: kwasu siarkowego(VI), wodorotlenku potasu, siarczanu(IV) sodu, manganianu(VII) potasu. ZADANIE 15 AM2006 REDOX MAN00:06:30

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: DoTablicyCHEMIA
Zadanie 15. (4 pkt)
Masz do dyspozycji wodne roztwory: kwasu siarkowego(VI), wodorotlenku potasu, siarczanu(IV) sodu, manganianu(VII) potasu. Zaprojektuj doświadczenie, podczas którego dokonasz redukcji jonów manganianowych(VII) do jonów manganianowych(VI).
W tym celu:
a) spośród wymienionych wyżej substancji wybierz potrzebne odczynniki,
b) napisz obserwacje, jakich dokonasz podczas tego doświadczenia, uwzględniając zmianę zabarwienia roztworu,
c) napisz w formie jonowej skróconej równanie zachodzącej reakcji chemicznej i dobierz w nim współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego.
więcej

Komentarze