Roztwory zawierające porównywalne liczby drobin kwasu pH BUFORU OCTANOWEGO WYJAŚNIENIE BUFORY. ZADANIE 28 CKE 2023 INFORMATOR #Chemia00:29:38

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: DoTablicyCHEMIA
ZADANIE 28 CKE 2023 INFORMATOR pH BUFORU OCTANOWEGO
informacja do zadania 28.
Roztwory zawierające porównywalne liczby drobin kwasu Brønsteda i sprzężonej z nim zasady nazywane są roztworami buforowymi. Przykładem buforu może być mieszanina roztworu octanu sodu i roztworu kwasu octowego. W takim roztworze ustala się równowaga chemiczna...

Wartość pH buforu prawie nie zależy od jego stężenia i nieznacznie się zmienia podczas dodawania niewielkich ilości mocnych kwasów lub mocnych zasad.

zadanie 28.1.
Zaznacz wzory dwóch związków chemicznych, których roztwory po zmieszaniu w odpowiednim stosunku pozwolą uzyskać roztwór buforowy.

zadanie 28.2.
Zmieszano 100 cm3 roztworu octanu sodu o stężeniu 0,875 moldm^(3) i 400 cm3 roztworu kwasu octowego o stężeniu 0,125 moldm^(3). Uzyskano 500 cm3 roztworu w temperaturze 298 K. Oblicz pH uzyskanego roztworu buforowego.
Bufory

--ZASUBUJCIE KANAŁ naPatencie---
Channel link:
https://www.youtube.com/channel/UCkQ8kfMNDKg87wksMCBKBug
Music:
https://www.youtube.com/watch?vb6Q15AmG5LM
https://www.youtube.com/watch?vSY0TGzILiks

CDA:
https://www.cda.pl/doTablicy/vfilm
Brainly:
https://brainly.pl/profil/jkraweznik-7908
więcej

Komentarze