ZADANIE 24 I 25 CKE 2020 CZERWIEC(MAJ) ADDYCJA ELEKTROFILOWA I REG MARKOWNIKOWA. Olejek eteryczny otrzymywany z majeranku zawiera m. in. substancje,00:04:06

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: DoTablicyCHEMIA
Informacja do zadań 24.25.
Olejek eteryczny otrzymywany z majeranku zawiera m.in. substancje, których wzory i nazwy
przedstawiono poniżej.

II
III
IV
V
-terpinen
terpinen-4-ol
terpineol
terpinolen
p-cymen
Zadanie 24.
Terpinen-4-ol (związek II) i terpineol (związek III) można otrzymać z terpinolenu (związek IV)
w wyniku jego reakcji z wodą w środowisku kwasowym.
Zadanie 24.1. (01)
Określ typ (addycja, eliminacja, substytucja) i nazwij mechanizm (elektrofilowy,
nukleofilowy, rodnikowy) tej reakcji.
Typ reakcji: .............................................. Mechanizm reakcji: .................................................
Zadanie 24.2. (01)
Oceń poprawność poniższej informacji i uzasadnij swoją odpowiedź.
Podczas reakcji terpinolenu (związek IV) z wodą powstaje znacznie więcej terpineolu
(związek III) niż terpinen-4-olu (związek II), ponieważ zgodnie z regułą Markownikowa
terpineol (związek III) jest produktem głównym tej reakcji.
Informacja (jest / nie jest) poprawna.
Uzasadnienie: ...............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Zadanie 25. (01)
Oceń, czy podane poniżej informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest
prawdziwa, albo F jeśli jest fałszywa.
1.
2.
3.W cząsteczce p-cymenu (związek V) co najmniej 8 atomów węgla leży w jednej
płaszczyźnie.
Z p-cymenu (związek V) można otrzymać -terpinen (związek I) w wyniku
reakcji substytucji.
Reakcja p-cymenu (związek V) z bromem wymaga obecności światła lub
zastosowania katalizatora, natomiast terpinolen (związek IV) może reagować
z bromem w ciemności i bez udziału katalizatora.
P
P
P
F
F
F
więcej

Komentarze