Zabrał piłę mechaniczną, ale zapomniał mózgu 00:01:18

Komentarze