Dżaga ostrzegał Dodę przed wieloma partnerami. U niej jest też taki problem... 00:03:13

Komentarze