ZAMKNĘLI JEZIORO, ABY PTAKI MOGŁY ODPOCZYWAĆ [VLOGMAG]00:01:09

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: Vlomag
Zamieszanie wokół jednego z polskich jezior. Spór dotyczył dopuszczenia uprawiania sportów motorowodnych. Miejscowa rada powiatu uchwałę zmieniła, jednak zakwestionował ją wojewoda. Tłumaczył, że jezioro położone jest na obszarze ochrony ptaków natura 2000. W okolicy jeziora występuje około 230 gatunków ptaków, w tym ponad 160 lęgowych. Wśród nich znajduje się także 12 gatunków ujętych w polskiej czerwonej księdze zwierząt, jako gatunki narażone na wyginięcie. Dlatego zdaniem wojewody dopuszczenie takiego rozwiązania niosłoby realne zagrożenie dla określonej grupy ptaków. Ostatecznie Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że skarga jest zasadna, jednak nie z powodów podniesionych przez wojewodę. Przed zniesieniem takiego zakazu konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Z kolei rada powiatu według sądu kierowała się indywidualnym interesem – bez wykazania jaki będzie poziom hałasu wokół jeziora po zniesieniu zakazu. Finalnie – zniesiony przez radę zakaz, ostatecznie został przywrócony, a na jeziorze, póki co, sportów motorowodnych uprawiać nie można.

Film znajduje się w katalogu: Ludzie i blogi


więcej

Komentarze