Ocean Ognia - Recenzja HUNTER KILLER [kino-recenzje]00:05:49

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: Kino_recenzje
Zaraszam na recenzje filmu Ocean ognia lub jak wolicie w języku angielskim HUNTER KILLER Jeśli jesteście ciekawi jak wypadł film w moim odbiorze i czy warto się wybrać Ten materiał jest dla was .Zapraszam.

FB - https://www.facebook.com/kinomasakra
Strona Internetowa - http://www.kino-recenzje.pl

Materiał zródłowy video -
https://www.youtube.com/watch?v=QAhcDHRZOak&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=3SPm3_ckiHI

Przy tworzeniu tego filmu powołuje sie na prawo cytatu Artykuł 19

Artykuł 19
1. Każdy człowiek ma prawo do posiadania bez przeszkód własnych poglądów.
2. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania opinii; prawo to obejmuje swobodę
poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów, bez względu na
granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w postaci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny
sposób według własnego wyboru.
3. Realizacja praw przewidzianych w ustępie 2 niniejszego artykułu pociąga za sobą specjalne
obowiązki i specjalną odpowiedzialność. Może ona w konsekwencji podlegać pewnym
ograniczeniom, które powinny być jednak wyraźnie przewidziane przez ustawę i które są niezbędne
w celu:
a) poszanowania praw i dobrego imienia innych;
b) ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego albo zdrowia lub moralności
publicznej.

Film znajduje się w katalogu: kino-masakra.Recenzje Nowości Kinowych


więcej

Komentarze