The Cable Guy - 1996 #TELEMANIAK# Filmy Lat 9000:03:35

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: Kino_recenzje
Zapraszam na recenzje filmu z lat 90-tych The Cable Guy w Polsce znaną jako Telemaniak .

Materiał Źródłowy zaczerpnięty. https://www.youtube.com/watch?v=Xj259Pi_vrA
https://www.youtube.com/watch?v=XNc9phYujWY

Ściezka dzwiękowa zaczerpnięta . https://freemusicarchive.org/music/charts/this-week/?genre=1235&chart=interest

Artykuł 19
1. Każdy człowiek ma prawo do posiadania bez przeszkód własnych poglądów.
2. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania opinii; prawo to obejmuje swobodę
poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów, bez względu na
granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w postaci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny
sposób według własnego wyboru.
3. Realizacja praw przewidzianych w ustępie 2 niniejszego artykułu pociąga za sobą specjalne
obowiązki i specjalną odpowiedzialność. Może ona w konsekwencji podlegać pewnym
ograniczeniom, które powinny być jednak wyraźnie przewidziane przez ustawę i które są niezbędne
w celu:
a) poszanowania praw i dobrego imienia innych;
b) ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego albo zdrowia lub moralności
publicznej.

Film znajduje się w katalogu: Filmy Lat 90


więcej

Komentarze