Przetrwanie - odpowiemy na pytania: co zrobić podczas klęski żywiołowej00:13:49

zwiń opis video pokaż opis video
Na wstępie pragniemy wyjaśnić definicje klęski żywiołowej - stanu nadzwyczajnego

"Na terenie objętym stanem klęski żywiołowej istnieje możliwość czasowego ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela (art. 20 - 26 ustawy)."

Stan klęski żywiołowej – jeden ze stanów nadzwyczajnych.

Na podstawie Ustawy z 18 kwietnia 2002 o stanie klęski żywiołowej stan ten wprowadzany jest przez radę ministrów w drodze rozporządzenia na wniosek właściwego wojewody lub z własnej inicjatywy.

Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej. oraz w celu ich usunięcia.

Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony na obszarze, na którym wystąpiła klęska, a także na obszarze, na którym wystąpiły lub mogą wystąpić jej skutki. Wprowadza się go na czas oznaczony, niezbędny dla zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, nie dłuższy niż 30 dni. Stan ten może zostać przedłużony na czas oznaczony, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, za zgodą Sejmu (art. 4 - 6 ustawy).

W okresie 90 dni od dnia zakończenia stanu klęski żywiołowej nie mogą się odbyć wybory ani referendum.

Na terenie objętym stanem klęski żywiołowej istnieje możliwość czasowego ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela (art. 20 - 26 ustawy).

Wracając do tematyki filmu najważniejsza podczas kataklizmów jest wiedza jak się zachować w danej chwili, powinniśmy nasłuchiwać radia w celu sprawnej ewakuacji.

Film kręcony: Aparat canon EOS 1300d

Zapraszamy na nasze FB:

- Inna strona instruktażu

https://www.facebook.com/inna.strona.instruktazu/

- Brygada operacyjno szturmowa

https://www.facebook.com/Brygada-Operacyjno-Szturmowa-Kłodzko-143537659026155/

#przetrwanie #prepering #survival

Film znajduje się w katalogu: Survival / Bushcraft & Cooking in the wild


więcej

Komentarze