Godzilla : Król Potworów - Recenzja00:11:17

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: Kino_recenzje
Dziś zapraszam was na recenzje tz mój punkt widzenia odnośnie filmu Godzilla king of the monsters.
Godzilla 2019 roku jest bezpośrednia kontynuacją odsłony z 2014 roku którą pominołem a o której dowiedziałem sie po obejżeniu najnowszej odsłony. Serdeczne zapraszam.

FB - https://www.facebook.com/kinomasakra

Przy tworzeniu tego filmu powołuje sie na prawo cytatu Artykuł 19

Artykuł 19 1. Każdy człowiek ma prawo do posiadania bez przeszkód własnych poglądów. 2. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania opinii; prawo to obejmuje swobodę poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów, bez względu na granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w postaci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według własnego wyboru. 3. Realizacja praw przewidzianych w ustępie 2 niniejszego artykułu pociąga za sobą specjalne obowiązki i specjalną odpowiedzialność. Może ona w konsekwencji podlegać pewnym ograniczeniom, które powinny być jednak wyraźnie przewidziane przez ustawę i które są niezbędne w celu: a) poszanowania praw i dobrego imienia innych; b) ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego albo zdrowia lub moralności publicznej.

#Godzilla2019 #RecenzjaGodzilla2019 #recenzja #KingOfTheMonster
więcej

Komentarze