RAMBO 5: LAST BLOOD (ostatnia krew) [kino recenzje]00:06:36

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: Kino_recenzje
Witam serdecznie dziś przedstawię wam mój punkt widzenia oraz moje oczekiwania odnośnie filmu RAMBO 5 LAST BLOOD lub jak wolicie w polskim tłumaczeniu Rambo 5 ostatnia krew.

FB - https://www.facebook.com/kinomasakra

Przy tworzeniu tego filmu powołuje sie na prawo cytatu Artykuł 19

Artykuł 19 1. Każdy człowiek ma prawo do posiadania bez przeszkód własnych poglądów. 2. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania opinii; prawo to obejmuje swobodę poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów, bez względu na granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w postaci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według własnego wyboru. 3. Realizacja praw przewidzianych w ustępie 2 niniejszego artykułu pociąga za sobą specjalne obowiązki i specjalną odpowiedzialność. Może ona w konsekwencji podlegać pewnym ograniczeniom, które powinny być jednak wyraźnie przewidziane przez ustawę i które są niezbędne w celu: a) poszanowania praw i dobrego imienia innych; b) ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego albo zdrowia lub moralności publicznej


#Ramnbo #RAMBO5 #RamboLastBlood(2019 Movie) #Ramboomówienie

Film znajduje się w katalogu: o Kinie


Komentarze