Katolik na wojnie z lewicą - proces drukarza00:09:00

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: eMisjaTv
[Opis: Citizen Go] Od wielu miesięcy jesteśmy świadkami bezprecedensowego ataku na łódzkiego drukarza, pana Adama, który odmówił wykonania roll-upu z otrzymanej grafiki uzasadniając, że nie przyczynia się do promocji ruchów LGBT swoją pracą. Zamówienie na reklamę w postaci roll-upu przyszło z prywatnego maila, od osoby, której tożsamości nie można dziś ustalić. Mimo niejasności co do osoby zamawiającego Fundacja LGBT Business Forum postanowiła w brutalny sposób oskarżyć drukarza o rzekomą dyskryminację. Za odmowę wykonania roll-upu łódzki Sąd Rejonowy nałożył na pana Adama grzywnę w wysokości 200 zł, łamiąc w ten sposób jego wolność sumienia, myśli, przekonań i poglądów, a także negując zasadę wolności gospodarczej i swobody zawierania umów. Po wniesieniu sprzeciwu nieprawomocny wyrok utracił moc, a sprawa została przekazana do rozpoznania od nowa, na zasadach ogólnych.

Kontrowersyjny jest udział w wydarzeniach Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara, który już wcześniej działał na rzecz partykularnych interesów środowisk LGBT. Rzecznik m.in. interweniował, wbrew zasadom Konstytucji RP, kiedy Urzędy Stanu Cywilnego odmawiały wydawania zaświadczeń o zdolności do zawarcia małżeństwa osobom, chcącym legalizować związki jednopłciowe. Wspierał także działaczy homoseksualnych, zobowiązanych wyrokiem sądu do przeproszenia dr Paula Camerona, badacza uwarunkowań i konsekwencji praktykowania homoseksualizmu, za bezpodstawne ataki na jego naukową renomę. Stronnicze zaangażowanie Rzecznika na rzecz ideologii LGBT prowadzi do naruszenia konstytucyjnych wolności i praw zwykłych ludzi.

Sprawa łódzkiego drukarza jest w toku. Wyznaczono termin kolejnej rozprawy, tym razem na 31 marca. Trwają przesłuchania właściciela i pracowników drukarni, prowadzone są wywiady środowiskowe. Jednocześnie trwa akcja propagandowa środowisk LGBT, podjęta na podstawie pozbawionego już mocy wyroku nakazowego, mająca na celu zastraszanie przedsiębiorców i pracowników, korzystających ze swych konstytucyjnie gwarantowanych wolności. Niepokojące jest nie tylko działanie prokuratury, która nie zdecydowała się umorzyć postępowania mimo oczywistego braku przesłanek do uznania winy drukarza, ale przede wszystkim niezwykle aktywne zaangażowanie Rzecznika Praw Obywatelskich po stronie aktywistów LGBT.

Nie możemy pozostać bierni wobec takiego przykładu politycznej poprawności i ideologicznej nagonki na wolność obywatelską! Zaprotestujmy przeciw wykorzystywaniu instytucji publicznych do promocji homoseksualizmu oraz przeciw deprecjonowaniu wartości chronionych przez Konstytucję RP! Podpiszmy list poparcia dla pana Adama, pracownika łódzkiej drukarni, odważnego i niezłomnego człowieka dbającego o wartości, który jest bezwzględnie atakowany przez aktywistów LGBT za obronę wolności i pracę zgodną z własnym sumieniem. Państwa list trafi do Fundacji Życie, zostanie tam wydrukowany i doręczony panu Adamowi. Petycja trafi do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz do Ministra Sprawiedliwości.

Źródło: http://www.citizengo.org/pl/42253-solidarni-z-lodzkim-drukarzem-stop-szykanom-lgbt

Film znajduje się w katalogu: Reportaże


Komentarze