Klient mnie zagiąłMieć racje, czy dążyć do zgody?00:12:47

Komentarze