DP031 Przykazanie pamiętania o uświęcaniu Szabatu (Wj 20, 8-9)00:01:47

zwiń opis video pokaż opis video
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem JHWH, Boga twego.

Kompendium 451 Jezus uznaje świętość szabatu i autorytatywnie wyjaśnia jego autentyczne znaczenie: To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu (Mk 2,27).

452 Z jakich racji dla chrześcijan szabat został zastąpiony niedzielą?
Ponieważ niedziela jest dniem Zmartwychwstania Chrystusa. Jako pierwszy dzień tygodnia (Mk 16,2) przypomina o pierwszym stworzeniu; jako dzień ósmy, który następuje po szabacie, oznacza nowe stworzenie zapoczątkowane Zmartwychwstaniem Chrystusa. Dzień ten stał się w ten sposób dla chrześcijan pierwszym ze wszystkich dni, pierwszym ze wszystkich świąt: dniem Pańskim; przez Paschę Chrystusa niedziela wypełnia duchową prawdę szabatu żydowskiego i zapowiada wieczny odpoczynek człowieka w Bogu.
#613DP
#Dekalog

Film znajduje się w katalogu: 613 Duchowych Przykazań


Komentarze