DP038 Zakaz pożądania rzeczy należącej do bliźniego (Wj 20, 17)00:06:19

zwiń opis video pokaż opis video
Nie będziesz pożądał domu twojego bliźniego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego.


527. Dziewiąte przykazanie domaga się przezwyciężenia pożądliwości cielesnej w myślach i pragnieniach. Walka z pożądliwością cielesną prowadzi przez oczyszczenie serca i praktykowanie cnoty umiarkowania.

528. Dziewiąte przykazanie zakazuje kultywowania myśli i pragnień związanych z czynami zakazanymi przez szóste przykazanie.

2517 Serce jest siedzibą moralnego wymiaru osobowości: Z serca... pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne (Mt 15, 19). Walka z pożądliwością cielesną domaga się oczyszczenia serca i praktykowania umiarkowania.

2518 Szóste błogosławieństwo zapowiada: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5, 8). Czyste serca oznaczają tych, którzy dostosowali swój umysł i swoją wolę do Bożych wymagań świętości, zwłaszcza w trzech dziedzinach: miłości, Czystości, czyli prawości płciowej, umiłowania prawdy i prawowierności w wierze. Istnieje związek między czystością serca, ciała i wiary:

Wierni powinni wyznawać prawdy Symbolu wiary, ażeby wierząc, byli posłuszni; będąc posłuszni, uczciwie żyli; uczciwie żyjąc, oczyszczali swoje serca, a oczyszczając swoje serca, rozumieli to, w co wierzą.

2519 Sercom czystym jest obiecane widzenie Boga twarzą w twarz i upodobnienie do Niego. Czystość serca jest warunkiem wstępnym tego widzenia. Już dzisiaj uzdalnia nas ona do widzenia tak, jak widzi Bóg, przyjmowania drugiego człowieka jako bliźniego; uzdalnia nas do uznania ciała ludzkiego - naszego własnego i naszego bliźniego - za świątynię Ducha Świętego, przejaw Boskiego piękna.

529. Jak osiągnąć czystość serca?
Ochrzczony, za pomocą łaski Bożej i walcząc z nieuporządkowanymi pragnieniami, osiąga czystość serca przez cnotę i dar czystości, czystość intencji, czystość spojrzenia zewnętrznego i wewnętrznego, czuwanie nad uczuciami i wyobraźnią, modlitwę.

530. Jakie są inne wymagania czystości?
Czystość domaga się wstydliwości. Wstydliwość chroni intymność osoby i związana jest z czystością, świadczy o jej czujności. Kieruje ona spojrzeniami i gestami, które odpowiadają godności osób i godności ich zjednoczenia. Wyzwala z szerzącego się erotyzmu i usuwa to wszystko, co sprzyja nieprzyzwoitej ciekawości. Domaga się także oczyszczenia klimatu społecznego przez nieustanną walkę z permisywizmem obyczajów, który opiera się na błędnej koncepcji wolności ludzkiej.

531. Dziesiąte przykazanie stanowi dalszy ciąg i uzupełnienie przykazania dziewiątego, domaga się postawy szacunku w odniesieniu do własności cudzej i zabrania chciwości, nieumiarkowanego pożądania dóbr innych i zazdrości, która oznacza smutek doznawany z powodu dobra drugiego człowieka i nieumiarkowane pragnienie przywłaszczenia go sobie.

532. Jezus nakazuje swoim uczniom, by przedkładali Go nad wszystko i nad wszystkich. Oderwanie się od bogactw - według ducha ubóstwa ewangelicznego - i powierzenie się Opatrzności Bożej, która wyzwala z niepokoju o jutro, przygotowuje szczęście ubogich w duchu: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5,3).

Nie wystarcza nie czynić zła. Trzeba też nie pragnąć tego robić. Kto dzisiaj pragnie zła jutro z pewnością je popełni. Stąd kto pożądliwie patrzy na kobietę popełnia z nią cudzołówstwo w swoim sercu. Natomiast ten, który pragnie czynić dobro dzisiaj i codziennie, to tak jakby już je czynił, nawet jeśli choroba lub inne przeszkody mu przeszkadzały w przejściu do czynów. (...) Ludzie dobrej woli, którzy tak żyją (mają albo dobre czyny albo pragnienie ich wykonania i męczeństwo niemożności ich wykonania - to pragnienie jest bardziej pochłaniające niż same czyny) ci ludzie posiadają mądrość duchową, praktykują prawo Miłości i prawo boskiego Dekalogu i dochodzą do wiecznej chwały. Są prawdziwymi synami Bożymi, żyją według ducha, nawet jeśli muszą walczyć z atakami złego i ciała, są wierni porządkowi, harmonii i miłości Boga i bliźniego i w końcu zjednoczą się z wieczną Doskonałością. Podczas gdy ci, którzy dobrowolnie wybierają mądrość ciała, przeciwniczki Boga i Jego Prawa, po ludzkim triumfie nieczystym i przejściowym spotkają się z rozpaczą bycia odrzuconymi przez Boga, spotkają się z przerażeniem Otchłani której królem jest szatan. (Maria Valtorta, komentarz do Rz 8, 6-8 (26.01.1950).

#Dekalog
#613DP

Film znajduje się w katalogu: 613 Duchowych Przykazań


Komentarze