DP015 Zakaz wynoszenia ofiary paschalnej na zewnątrz (Wj 12, 46)00:04:52

zwiń opis video pokaż opis video
Piętnaste przykazanie Tory zabrania nam wynoszenia mięsa ofiary paschalnej na zewnątrz.
Dla chrześcijan prawdziwą ofiarą paschalną jest Jezus Chrystus, Baranek Boży, którego spożywamy podczas każdej Mszy Świętej. Dlatego można w sposób duchowy odnosić to przykazanie do sakramentu Eucharystii przechowywanego w świątyniach, czyli w budynkach poświęconych temu celowi i wyłączonych z użytku świeckiego.
W tym zakresie przypomnę obowiązujące przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego:
Kan. 935 - Nikomu nie wolno przechowywać Najświętszej Eucharystii u siebie ani zabierać jej ze sobą w drogę, chyba że nagli konieczność pasterska i z zachowaniem przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego.
Kan. 936 - W domu instytutu zakonnego albo w pobożnym zakładzie, Najświętszą Eucharystię należy przechowywać tylko w kościele albo w głównej kaplicy złączonej z domem.
Eucharystia może być przechowywana w świątyni poświęconej Bogu, nie może być przechowywana w miejscach przeznaczonych świeckim zajęciom.
Na poziomie doktrynalnym możemy stwierdzić, że Tradycja Kościoła Katolickiego jest w tym zakresie zgodna z Pismem Świętym. Niestety nie można tyle samo powiedzieć na temat zachowania dzisiejszych katolików. Oto przejaw tego zjawiska: wiara katolicka uczy, że w Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus (Sobór Trydencki: DS 1651, KKK 1374).
Przyjmuje się umownie, że hostia zachowuje swoją formę eucharystyczną przez 10 minut od chwili połknięcia do chwili swojego rozpuszczenia w żołądku. To oznacza, że przez dziesięć minut każda osoba, która przyjęła ofiarę eucharystyczną, staje się podobna do Maryi po Zwiastowaniu: staje się chodzącym tabernakulum, chodzącą Arką Przymierza. Każda taka osoba nosi Boga w swoim brzuchu! Gdyby katolicy w to wierzyli, potrafiliby trwać co najmniej dziesięć minut w ciszy, adoracji i dziękczynieniu po każdym przyjęciu Eucharystii. Zamiast tego wybiegają co prędzej z kościoła i bezwiednie łamią piętnaste przykazanie biblijne: wynoszą na zewnątrz ofiarę paschalną! Połykają Broczącego Krwią Baranka Paschalnego, po czym wybiegają z kościoła, zapalają papierosa i radośnie gawędzą z sąsiadami o pogodzie, polityce lub menu zbliżającego się obiadu!
Piętnaste przykazanie biblijne może być łatwym kryterium pozwalającym nam rozpoznawać, kto spośród katolików wierzy w prawdziwą obecność Jezusa w Eucharystii. Prosta obserwacja pozwala nam stwierdzić, że obecnie 99% katolików nie wierzy w prawdziwą obecność Jezusa w Eucharystii, ogromna większość kapłanów nie wierzy w prawdziwą obecność Jezusa w Eucharystii, ogromna większość biskupów nie wierzy w prawdziwą obecność Jezusa w Eucharystii.
Na Watykanie mieszka obecnie dwóch ludzi ubranych w bieli. Jeden człowiek ubrany w bieli nie chce klękać przed Najświętszym Sakramentem nawet w chwilach nakazanych przez obrzęd liturgiczny, drugi chętnie klęka mimo podeszłego wieku. Kto ma rozum, niech sam wyciągnie wnioski.
Czy piętnaste przykazanie biblijne jest dobrym sprawdzianem poziomu wiary katolików? Zapraszam do dyskusji w komentarzach do filmu.

#613DP
Słowa kluczowe (dla wyszukiwarek)
Biblia Pięcioksiąg Tora
Stary Testament Tanach
Księga Wyjścia Szemot Exodus
Mojżesz Aaron faraon
Judaizm Religia żydowska Żydzi Talmud

Film znajduje się w katalogu: 613 Duchowych Przykazań


Komentarze