Ps 11900:20:27

zwiń opis video pokaż opis video
Szczęśliwi, których droga nieskalana,

którzy postępują według Prawa Pańskiego.

2 Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia,

całym sercem Go szukają,

3 którzy nie czynią nieprawości,

lecz kroczą Jego drogami .

4 Ty na to dałeś swoje przykazania,

by pilnie ich przestrzegano.

5 Oby moje drogi były niezawodne

w przestrzeganiu Twych ustaw!

6 Wtedy nie doznam wstydu,

gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania.

7 Będę Ci dziękować szczerym sercem,

gdy się zaprawię do wyroków Twej sprawiedliwości.

8 Przestrzegać będę Twych ustaw,

nie opuszczaj mnie nigdy!

Bet9 Jak młodzieniec zachowa ścieżkę swą w czystości?

- Przestrzegając słów Twoich.

10 Z całego serca swego szukam Ciebie;

nie daj mi odstąpić od Twoich przykazań!

11 W sercu swym przechowuję Twą mowę,

by nie grzeszyć przeciw Tobie.

12 Błogosławiony jesteś, Panie,

naucz mnie Twoich ustaw!

13 Opowiadam swoimi wargami

wszystkie wyroki ust Twoich.

14 Cieszę się z drogi Twych napomnień

jak z wszelkiego bogactwa.

15 Będę rozmyślał o Twych postanowieniach

i ścieżki Twoje rozważał.

16 Będę się radował z Twych ustaw,

słów Twoich nie zapomnę.

Gimel17 Czyń dobrze słudze swojemu, aby żył

i przestrzegał słów Twoich.

18 Otwórz moje oczy, abym ujrzał

dziwy Twojego Prawa.

19 Jestem gościem na ziemi,

nie kryj przede mną Twych przykazań!

20 Dusza moja omdlewa z tęsknoty

wciąż do wyroków Twoich.

21 Zgromiłeś pyszałków;

przeklęci, co odstępują od Twych przykazań!

22 Oddal ode mnie

hańbę i pogardę,

bo zachowuję Twoje napomnienia.

23 Choć możni zasiadają, by zmawiać się przeciw mnie,

Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach.

24 Bo Twoje napomnienia są moją rozkoszą,

Twoje ustawy są mi doradcami.

Dalet25 Przylgnęła do prochu moja dusza,

przywróć mi życie według Twego słowa!

26 Opowiedziałem Ci moje drogi i wysłuchałeś mnie,

naucz mnie Twoich ustaw!

27 Pozwól mi zrozumieć drogę Twych postanowień,

abym rozważał Twe cuda.

28 Moja dusza nie zaznaje spoczynku ze zgryzoty;

podźwignij mnie zgodnie z Twoim słowem!

29 Drogę kłamstwa

odwracaj ode mnie,

daj mi zaś łaskę Twojego Prawa!

30 Drogę wierności obrałem,

pragnąc Twoich wyroków.

31 Lgnę do Twoich napomnień,

nie daj mi okryć się wstydem!

32 Biegnę drogą Twoich przykazań,

bo rozszerzasz mi serce.

He33 Naucz mnie, Panie,

drogi Twoich ustaw,

bym przestrzegał ich aż do końca.

34 Pouczaj mnie, bym Prawa Twego przestrzegał,

a zachowywał je całym sercem.

35 Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań,

bo mam w nich upodobanie.

36 Nakłoń me serce do Twoich napomnień,

a nie do zysku!

37 Odwróć me oczy,

niech na marność nie patrzą;

na Twojej drodze udziel mi życia!

38 Spełnij wobec sługi Twego swoją obietnicę,

daną bojącym się Ciebie.

39 Odwróć moją hańbę,

która mnie trwoży,

bo Twoje wyroki są pełne dobroci.

40 Oto pożądam Twoich postanowień,

według Twej sprawiedliwości obdarz mnie życiem!

Waw41 Niech zstąpi na mnie, Panie, Twoja łaska,

Twoje zbawienie, według Twojej obietnicy,

42 bym mógł dać odpowiedź tym, którzy mnie znieważają,

bo polegam na Twoich słowach.

43 Nie odbieraj moim ustom

słowa prawdy,

bo ufam Twoim wyrokom,

44 a Prawa Twego zawsze strzec będę,

na wieki, na zawsze.

45 Chcę kroczyć drogą przestronną,

bo szukam Twoich postanowień.

46 O Twych rozkazach chcę mówić

w obecności królów,

a nie doznam wstydu.

47 I będę się weselił z Twoich przykazań,

które miłuję.

48 Wznoszę ręce moje

ku Twym przykazaniom,

które kocham,

i rozważać będę Twoje ustawy.

Zain49 Pomnij na słowo swoje do Twojego sługi,

przez które mi dałeś nadzieję.

50 W moim ucisku jest dla mnie pociechą,

że Twoja mowa obdarza mnie życiem.

51 Ludzie zuchwali bardzo mi ubliżają,

a ja nie odstępuję od Twojego Prawa.

52 Przypominając sobie Twe wyroki odwieczne,

Panie, doznaję pociechy.

53 Gniew mnie ogarnia z powodu występnych,

co porzucają Twe Prawo.

54 Twoje ustawy stały się dla mnie pieśniami

na miejscu mego pielgrzymowania.

55 Nocą pamiętam

o Twoim imieniu, Panie,

by zachowywać Twe Prawo.

56 Oto, co do mnie należy:

zachowywać Twe postanowienia.

Chet57 Moim działem jest Pan - mówię,

by zachować Twoje słowa.

58 Z całego serca dbam o przychylność Twojego oblicza,

zmiłuj się nade mną według swej obietnicy!

59 Rozważam moje drogi

i zwracam moje kroki ku Twoim napomnieniom.

60 Śpieszę bez ociągania,

by przestrzegać Twoich przykazań.

61 Oplotły mnie więzy grzeszników,

nie zapomniałem o Twoim Prawie.

62 Wstaję o północy,

aby Cię wielbić

za słuszne Twoje wyroki.
Zakochany w Biblii

Film znajduje się w katalogu: Pismo Święte


Komentarze