O aferze z kostkami do toalety, zaginionym telewizorze oraz zafarbowanych ręcznikach00:22:26

Komentarze