Czy da się stokenizować energię słoneczną? Copernic2 i inwestycja w farmy fotowoltaiczne | LIVE00:42:44

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: fxmagcda
Darek Dziduch rozmawia z Rahimem Blakiem na temat projektu Copernic, który tokenizuje energię słoneczną i pozwala zainwestować w farmy fotowoltaiczne.
Kampania Copernic2 na platformie Mosaico: https://mosaico.ai/copernic

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), jak również nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Nie stanowi również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej. Opinie wyrażone w niniejszym materiał dotyczące spółki oraz instrumentów finansowych nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej

Komentarze