Czym jest Pegasus i jaka jest jego rola na świecie?00:08:45

zwiń opis video pokaż opis video
Ważne info odnośnie filmu:
-Fragment od 1:10 jest objęty prawami autorskimi, więc nałożyłem blur i usunąłem dźwięk, ale napisy zostawiłem, tak by było wiadomo o co chodzi. Oryginał znajdziecie w linkach poniżej.
-Film nagrywałem jeszcze przed ujawnieniem kolejnych osób podsłuchiwanych, wśród nich jest Kołodziejczak, opozycjonista, a kwestii opozycji poświęcam dużo czasu.

Źródła:

https://www.youtube.com/watch?vm2pbB0U4kGk
https://www.youtube.com/watch?vG7H9uo3j5FQ
https://www.youtube.com/watch?vQX7X4Ywuotc
https://www.youtube.com/watch?vI5WjTTi67BE
https://www.youtube.com/watch?vgecYpImWBLU


https://www.instagram.com/swiatowahistoria/

Grupa na FB: https://www.facebook.com/groups/2585333461505336/?refbookmarks
Instagram: https://www.instagram.com/swiatowahistoria/

Komentarze