Reakcja redukcji tlenku azotu(II) wodorem przebiega zgodnie z równaniem: SZYBKOŚĆ REAKCJI.ZADANIE 8 CKE 2018 CZERWIEC.#CHEMIA00:05:44

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: DoTablicyCHEMIA
ZADANIE 8 CKE 2018 CZERWIEC
Reakcja redukcji tlenku azotu(II) wodorem przebiega zgodnie z równaniem:
2NO (g) + 2H2 (g) N2 (g) + 2H2O (g)
Szybkość tej reakcji wyraża się następującym równaniem kinetycznym:
v kcNO^2 cH2
W tym równaniu k jest współczynnikiem proporcjonalności zwanym stałą szybkości reakcji, cNO i cH2 oznaczają stężenia molowe odpowiednio tlenku azotu(II) i wodoru. Stała szybkości k jest charakterystyczna dla danej reakcji, zależy od temperatury, ale nie zależy od stężenia substratów.
W zamkniętym reaktorze o pojemności 2 dm3 zmieszano 6 moli tlenku azotu(II) i 4 mole wodoru. Podczas reakcji utrzymywano stałą temperaturę.
Oblicz stosunek szybkości opisanej reakcji w chwili, gdy przereaguje 50% początkowej ilości tlenku azotu(II), do szybkości początkowej tej reakcji.

--ZASUBUJCIE KANAŁ naPatencie---
Channel link:
https://www.youtube.com/channel/UCkQ8kfMNDKg87wksMCBKBug
Music:
https://www.youtube.com/watch?vb6Q15AmG5LM

CDA:
https://www.cda.pl/doTablicy/vfilm
Brainly:
https://brainly.pl/profil/jkraweznik-7908
więcej

Komentarze