Co klepie bardziej browar czy wóda? czyli UJ 2021 ZADANIE 9 REDOX I SZYBKOŚĆ UCHLANIA SIĘ:) #chemia00:06:22

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: DoTablicyCHEMIA
Zadanie 9.
Jednym z efektownych doświadczeń chemicznych jest tzw. chemiczna lokomotywa. W czasie tego doświadczenia do naczynia zawierającego perhydrol (30% wodny roztwór nadtlenku wodoru) wprowadza się porcję stałego manganianu(VII) potasu....W wyniku zmieszania substratów w mieszaninie zachodzi m.in. przemiana chemiczna opisana schematem:
MnO4^(-) + H2O2 MnO2 + O2 + OH^(-) + H2O
Wydzielone w czasie tej reakcji ciepło rozgrzewa wodę, która w postaci pary wodnej wydobywa się z kolby. Skutkuje to spektakularnym efektem przypominającym parową lokomotywę.

Zadanie 9.1. (0-1)
Napisz w formie jonowej, z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowoelektronowy) równania procesów utleniania i redukcji zachodzących w czasie opisanej przemiany.

Zadanie 9.2. (0-1)
Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w schemacie opisanej reakcji chemicznej...

Zadanie 9.3. (0-1)
Oceń, czy zastosowanie 100 g wodnego roztworu nadtlenku wodoru o stężeniu 3%, zamiast 10 g perhydrolu, spowodowałoby zwiększenie, czy zmniejszenie szybkości wydzielania tlenu w czasie doświadczenia. Wybierz i zaznacz jedno określenie w nawiasie, a następnie uzasadnij swoją odpowiedź.

Zastosowanie 3% wodnego roztworu nadtlenku wodoru w miejsce perhydrolu spowoduje, że szybkość wydzielania tlenu będzie (większa / mniejsza).
więcej

Komentarze