Spośród przedstawionych wyżej wzorów aminokwasów wybierz ten, który nie może być aminokwasem białkowym. ZADANIE 25 26 27 00:05:49

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: DoTablicyCHEMIA
Informacja do zadań 25. 27.
Dane są aminokwasy o następujących wzorach półstrukturalnych:...

Zadanie 25. (1 pkt)
Spośród przedstawionych wyżej wzorów aminokwasów wybierz ten, który nie może być aminokwasem białkowym. Napisz literę, którą oznaczono ten aminokwas.

Zadanie 26. (1 pkt)
Korzystając z podanych wyżej wzorów aminokwasów, napisz wzór(grupowy) tripeptydu o sekwencji Z-X-U.

Zadanie 27. (1 pkt)
Uzupełnij poniższe schematy, tworząc wzory dwóch diastereoizomerów (w projekcji
Fischera) aminokwasu oznaczonego literą W.

--ZASUBUJCIE KANAŁ naPatencie---
Channel link:
https://www.youtube.com/channel/UCkQ8kfMNDKg87wksMCBKBug
Music:
https://www.youtube.com/watch?vb6Q15AmG5LM

CDA:
https://www.cda.pl/doTablicy/vfilm
Brainly:
https://brainly.pl/profil/jkraweznik-7908
więcej

Komentarze