Reakcja tlenku węgla(II) z parą wodną przebiega zgodnie z równaniem: CO (g) + H 2 O (g) H 2 (g) + CO2 (g) W temperaturze 800 K. ZADANIE 9 CKE 00:09:56

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: DoTablicyCHEMIA
Zadanie 9. (02)
Reakcja tlenku węgla(II) z parą wodną przebiega zgodnie z równaniem:
CO (g) + H 2 O (g) H 2 (g) + CO2 (g)
W temperaturze 800 K stężeniowa stała równowagi tej reakcji jest równa 4,0.
Na podstawie: K. Schmidt-Szałowski, M. Szafran, E. Bobryk, J. Sentek, Technologia chemiczna.
Przemysł nieorganiczny, Warszawa 2013.
W zamkniętym reaktorze o stałej pojemności zmieszano 1 mol tlenku węgla(II) z parą wodną
w ilości trzykrotnie większej od ilości stechiometrycznej. Mieszaninę utrzymywano
w temperaturze 800 K aż do osiągnięcia stanu równowagi dynamicznej przez układ.
więcej

Komentarze