Zabójcze trio / Chik yeung tin si (2002) Lektor PL HD01:50:48

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: TommyH
Skorumpowany biznesmen postanawia przej¹æ kontrolê nad rodzinnym imperium finansowym. Wynajmuje wiêc parê sióstr - p³atnych morderców, którym zleca usuniêcie swego starszego brata. Gdy na trop afery wpada energiczna policjantka, biznesmen postanawia zniszczyæ wszelkie dowody i pozbyæ siê niewygodnych œwiadków - w tym samej pani detektyw i dwóch zabójczyñ. Trzy kobiety nie maj¹ innego wyjœcia jak po³aczyæ swe si³y i stan¹æ do walki , w której stawk¹ jest ich w³asne ¿ycie.

Film znajduje się w katalogu: ZZZ


Komentarze